Часто задавані питання

  • бакалавр (BA, licencjat) – надається після закінчення 3-3,5 років навчання в  універститетах;
  • бакалавр (BSc, inzynier) – надається після закінчення 3,5-4 років навчання в університетах на напрямках технічних, економічних чи сільськогосподарських;
  • магістр (MA, MSc, magister) чи ідентичний степінь: магістр мистецтв, магістр інженерної справи, магістр архітектури, лікар, зубний хірург, ветеринар, надається після 5-6 років навчання в університеті. Ступінь MSc можна отримати також після 2-2,5 років додаткового навчання на магістра, яке можуть здійснювати випускники коледжу чи університету, що мають ступінь бакалавра.
Гарантія якості

Польський Державний Акредитаційний Комітет (Państwowa Komisja Akredytacyjna) працює в Польщі від 2002 року. Він здійснює перевірку та контроль якості стандартів освіти у вищих навчальних закладах Польщі, а також также служить для поліпшеняя і гарантії освітніх стандартів. Державний Акредитаційний Комітет розвиває тісне співробітництво з акредитаційними комітетами в інших країнах. Польська система забезпечення якості освіти відповідає стандартам і вимогам ENQA.

Детальну інформацію можна отримати на сайті: www.pka.edu.pl

Оплата за навчання

Для польських громадян навчання в державних вищих навчальних закладах є безкоштовним. Всі іноземні студенти оплачують навчання (безкоштовно навчаються учасники програм обміну або ті, хто вступав до вузу на тих самих засадах, як і польські громодяни). В державних і приватних ВНЗ існує можливість написати заяву до Ректора, в якій можна попросити знижку чи про можливость звільнення від оплати за навчання. Декотрі польські ВНЗ мають безплатні місця для громодян з країн, які не членами Європейського Союзу.

Навчальний рік

Навчальний рік поділений на два семестри: осінній та весняний. Осінній семестр розпочинається на початку жовтня і включає зимову екзаменаційну сесію. Весняний семестр проходить з середини лютого до середини червня, включаючи літню екзаменаційну сесію. Навчання проводиться у формі лекцій, семінарів, лабораторних робіт і дискусій.

Іспити

Для того, щоб успішно закінчити семестр, студентові необхідно отримати прохідні бали на всіх іспитах. Найпоширеніша система оцінювання: відмінно (5); добре з плюсом (4,5); добре (4); задовільно з плюсом (3,5); задовільно (3); незадовільно (2). Відповідно до Європейської Kредітной Cистема ECTS, повна кількість кредитів надається за кожний предмет, незалежно від оцінок, отриманих на іспиті.

Для вступу у ВНЗ потрібно мати оригінал атестата про повну загальну середню освіту для вступу на програму бакалаврату, або диплом бакалавра для вступу до магітратури. Атестат чи диплом бакалавра, виданий українським навчальним закладом, визнається автоматично на підставі підписаної міжнародної угоди і не потребує нострифікації (Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про академічне взаємовизнання документів про освіту та рівноцінність ступенів N 769 від 31.05.2006).Освітні документи потрібно лише апостилізувати .Апостиль на атестаті (дипломі бакалавра) – це спеціальний штамп, який проставляється на офіційних документах країн - учасниць Гаазької конвенції і не вимагає подальшого завірення. Цей штамп проставляється Міністерством освіти і науки України і засвідчує справжність документа про освіту.

Всі документи мусять бути перекладені польською мовою. Переклади необхідно зробити у присяжного переклдача РП.

Для виїзду yа навчання необхідно відкрити національну візу.

Польська національна віза видається безкоштовно на строк більш ніж 90 днів.

Інформація щодо відкриття національної візи: http://www.vfsglobal.com/poland/ukraine/National.html

Можна також отримати карту часового перебування, яка має переваги перед візою. Подати документи на rарту можна не менш ніж за 45 днів до закінчення строку візи.

Страховий поліс , який Ви оформляєте для відкриття візи , покриває лише нещасні випадки.

Іноземні студенти мусять мати медичне страхування, яке б покривало кошти лікування в Польщі. Студентам з країн, які не є членами ЄС, рекомендуємо купити медичне страхування в своїй країні або одразу після приїзду до Польщі.

Можна застрахуватися в NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) –  то державне медичне страхування, більше інформації на сайті : www.nfz.gov.pl .

Також існує можливість застрахуватися в приватних страхових компаніях.

Для навчання в Університеті вистачає підручників в бібліотеках.

Найголовніше вирішити всі формальності з побутом: Поселення в гуртожиток від Університету, приписка в уряді міста, з’явитися в деканаті Університету для підписання необхідних документів, ознайомитися з розкладом занять.

В більшості університетів РП вимагається Сертифікат В1, іноді В2 зі знання польської мови.

В звязку зі змінами в законодавстві про вищу освіту , у закордонних студентів з’явилась можливість безкоштовного навчання в державних вишах при наявності Сертифікату С1 (польської національної комісії). Дізнатися про терміни здачі екзамену, місце проведення, розмір та реквізити оплати та заповнити формуляр можна на сайті http://www.certyfikatpolski.pl/pl

Основні витрати для студента в місяць
  • Оренда житла - гуртожиток – від 300-600 зл, оренда квартири – від 500-800 зл
  • Харчування - 400-600зл
  • Транспорт - 45-60 зл
  • Медичне страхування - 48-55 зл

Для навчання в Університеті вистачає підручників в бібліотеках.

Не знайшли відповідь на запитання?